Ser redactor de continguts freelance professional implica haver de redactar textos i continguts de qualitat per a empreses i diverses institucions. En aquesta entrada es presenten algunes de les principals habilitats que hauria de tenir tot professional que treballi com a redactor de continguts.

Empatia

El redactor de continguts ha d’entendre quin és el propòsit del client, què ha de comunicar i quins són els continguts més adients per a cada finalitat. Per tant, el redactor de continguts professional necessita poder connectar amb el client per oferir solucions òptimes.

Orientació al client

L’orientació al client s’aconsegueix entenent les seves necessitats i avançant-se a les possibles peticions. Com a redactor de continguts entenc que el client mereix una atenció personalitzada.

Coneixement sectorial

Qui exerceix com a redactor de continguts necessita conèixer el sector per tal de poder ser un bon copywriter. Conèixer el sector ajuda a poder oferir bons serveis de copywriting. A més, establir un bon contacte amb el client facilita molt la gestió de la feina.

Correcció

La correcció en els continguts és una de les claus de tot redactor de continguts professional. Per tant, assegurar que els continguts són genuïns i de qualitat afavoreix la satisfacció dels clients i també la teva reputació com a redactor de continguts professional.

Capacitat de prioritzar

Saber prioritzar tasques és una habilitat de tot bon professional. Per tant, com a redactor de continguts professional és important determinar quins encàrrecs són més urgents. Això et permet treballar més eficaçment i evitar els pics de feina.

Disciplina

La disciplina és un requisit necessari per a tot bon professionalcopywriterredactor de continguts, o de qualsevol altre àmbit. En el cas del redactor de continguts professional, la disciplina consisteix a ser tenaç en l’execució de les tasques i esforçar-se per gestionar correctament els volums de feina.

Autonomia

Com a redactor de continguts professional faig les preguntes corresponents per tal de poder treballar de forma autònoma. Aquesta és una de les claus de la bona relació amb el client.  

Tot redactor de continguts freelance segueix aquests criteris?

Aquests criteris són desitjables i apliquen en la majoria de feines, ja sigui com a redactor de continguts professional, copywriter Freelance o treballador en qualsevol àmbit professional. 

Espero que aquest post et serveixi per entendre quines són les principals habilitats que hauria de tenir tot bon redactor de continguts professional.

Click to access the login or register cheese