Què és un pla de continguts?

El pla de continguts consisteix en la creació de textos que tractin sobre les àrees d’actuació i serveis que ofereix una empresa o entitat. Aquests textos serveixen per tal que persones, que estan cercant informació relacionada amb l’empresa o les solucions que l’organització ofereix, trobin la pàgina web de la companyia. Si les persones que naveguen per la pàgina web, consideren que els interessa el contingut o la solució que l’empresa aporta, serà més fàcil que l’empresa esdevingui una entitat referent dins del seu sector. Més enllà d’aquesta finalitat, el pla de continguts també intenta atraure clients potencials a través de la pàgina web. Per assolir aquest objectiu les empreses se serveixen d’un pla de continguts que doni resposta a les possibles necessitats, dubtes o consultes que es puguin formular els clients potencials, és a dir, persones que tenen la necessitat, actual o futura, de comprar un producte o un servei i que poden estar valorant diverses alternatives.

En l’àmbit digital, una funció important del pla de continguts és potenciar la fase inicial de l’embut de conversió, és a dir, el procés que comença amb la interacció amb una empresa o lloc web i que pot acabar en la consolidació de la venda. Tot i que no tots els visitants d’un lloc web acabin generant una venda, una bona estratègia de continguts pot ajudar a aconseguir-la.

És a dir, el pla de continguts serveix per apropar consumidors i clients potencials a les empreses gràcies al contingut creat per resoldre dubtes o oferir solucions a clients potencials.

 

Per a què serveix un pla de continguts?

Si has llegit el paràgraf anterior, podràs entendre que el pla de continguts es desenvolupa perseguint diversos objectius.

Alguns d’aquests objectius poden ser millorar la visibilitat online de les empreses, aportar valor a les persones que visiten un lloc web, demostrar que l’empresa exerceix un rol destacat en el seu sector, es manté actualitzada, entre d’altres.

Aquests objectius no són excloents, sinó que es complementen i serveixen, al mateix temps, per incrementar la credibilitat de l’empresa i la confiança que els visitants hi puguin dipositar.

A grans trets, el pla de continguts es basa en la creació de contingut autèntic, de qualitat i relacionatamb les àrees d’actuació de l’empresa per aconseguir credibilitat i confiança entre els usuaris.

Cal tenir en compte la rellevància del pla de continguts i la seva capacitat per guiar els clients durant el seu customer journey, és a dir, les diverses fases prèvies a la venda, durant la venda i posteriors a la venda.

El contingut de qualitat pot ser un gran aliat per generar noves visites de qualitat a la pàgina web de la teva empresa i demostrar professionalitat en el sector en què l’empresa opera.

A més, aquest contingut, si està pensat en termes estratègics, permet incrementar el volum de visites a la pàgina web, fet que serveix per incrementar el valor del lloc web.

El contingut, si està creat en termes estratègics, permet millorar el posicionament orgànic de la web en els cercadors, és a dir, permet incrementar el SEO (Search Engine Optimization) de la web.

Potenciar el SEO de la web significa que el contingut de la web està pensat per tal que els textos apareguin en les primeres posicions dels cercadors sense haver de pagar per ocupar aquest lloc. Això implica que els usuaris trobin els teus continguts fàcilment mentre cerquin algunes paraules clau, de tal manera que, l’empresa, sense haver d’assumir un cost directe per cada clic o visita, rebi visites gràcies a la qualitat i optimització dels continguts del seu lloc web.

Tot i que existeixen diversos mètodes per incrementar el volum de visites, el contingut autèntic, no duplicat i orientat als segments de mercat de l’empresa és un pilar fonamental de tota estratègia de continguts orientada a mitjà i llarg termini.

Com s’aplica un pla de continguts?

L’execució del pla de continguts implica certa freqüència i regularitat en les publicacions. Quan es tracta de crear continguts per a web és molt important establir a quin segment de mercat ens volem dirigir, què volem comunicar, en quin format, quan i de quina forma mesurarem el rendiment dels continguts.

Aquestes consideracions ens ajudaran a identificar possibles temàtiques o àrees de comunicació que ens permetin enfocar l’estratègia de continguts de la pàgina web.

La periodicitat del pla de continguts depèn de diversos factors i de cada empresa. Alguns dels factors a tenir en compte són l’estacionalitat de productes o serveis de l’empresa, la cartera de productes, novetats sobre el desenvolupament de productes, accions de relacions públiques de l’empresa, responsabilitat social corporativa, entre d’altres.

Cada cas és únic, per això els plans de continguts han de desenvolupar-se tenint en compte les necessitats i prioritats de cada empresa.

 

El pla de continguts té caducitat?

Aquesta pregunta depèn dels factors de cada empresa.

Per norma general, els continguts han de tractar sobre les àrees relacionades amb l’empresa. Això implica que el contingut es pot mantenir vigent durant bastant de temps.

Malgrat això, sí que és rellevant que l’empresa generi continguts a la seva web amb certa freqüència per ajudar a mantenir o incrementar el posicionament orgànic de la pàgina web en els cercadors. A la mateixa vegada, aquesta l’actualització de la pàgina web amb continguts de qualitat transmet una imatge de professionalitat favorable per al negoci.

 

Quina relació hi ha entre el SEO, l’inbound Marketing i el pla de continguts?

En termes generals, l’Inbound Marketing consisteix en generar continguts web de qualitat amb el propòsit d’obtenir visites qualificades a un lloc web.

Entenem per visita de qualitat o qualificada la que arriba a una pàgina web i no marxa a l’instant, sinó que navega per la web ja que se suposa que el contingut que hi troba és rellevant o del seu interès.

Afavorir aquest tipus de visites és rellevant per al SEO de la pàgina web.

Així doncs, l’Inbound Marketing és el desenvolupament estratègic d’un pla de continguts pensat per aconseguir que els usuaris del lloc web trobin contingut del seu interès, i al mateix temps, coherent amb els objectius de negoci l’empresa.

Per estructurar els objectius de SEO de les empreses és important comptar amb un bon pla de continguts, fet que permet incrementar el valor d’una pàgina web. Com ja s’ha explicat, els plans de continguts permeten millorar la visibilitat online de les empreses.

Per aconseguir aquest objectiu és important definir quines són les paraules clau o termes a prioritzar en el marc de l’estratègia de SEO dels continguts de la web. Aquest procés de planificació ajuda les empreses a potenciar els seus continguts seguint una estratègia de continguts clara i definida.

Què cal per desenvolupar un pla de continguts?

Estratègia, prioritats clares i visió. A més, comptar amb un redactor de continguts que entengui la visió del teu negoci, els perfils de clients, actuals i potencials, de la teva empresa, entre d’altres.

Conèixer aquests detalls, a més d’altres aspectes clau, poden ser una bona guia inicial per desenvolupar un pla de continguts personalitzats per a cada cas.

El pla de continguts: conclusió general

Si has arribat fins aquí, entendràs que el pla de continguts és la materialització d’una estratègia orientada a aportar valor als consumidors i que permeten que les empreses mostrin la seva proposta de valor, a la vegada que s’acosten als consumidors.

Aquests continguts poden ajudar les empreses a aconseguir mostrar les solucions que ofereixen, els seus trets diferencials, part de la seva cultura i mètode de treball, al mateix temps que poden generar noves visites de clients a la pàgina web.

Espero que aquesta entrada t’hagi aportat informació útil relacionada amb els plans de continguts i la seva relació amb el SEO i l’Inbound marketing,

Salutacions,
Jordi Serra

Click to access the login or register cheese