Com millorar la visibilitat online d’una empresa B2B?

Millorar la visibilitat online d’una empresa serveix per aconseguir visites a la pàgina web de l’entitat.

Ara bé, podem diferenciar entre les empreses B2B, és a dir, aquelles que es dediquen a oferir els seus serveis o productes a una altra empresa, o bé, les empreses B2C, aquelles que tenen com a prioritatvendre els seus productes o serveis als consumidors finals.

En qualsevol dels casos, les empreses B2B i les empreses B2C necessiten webs que els permetin a part de mostrar els seus catàlegs de productes o serveis,  aconseguir visites de qualificades, és a dir, de persones o altres empreses interessades en comprar els productes o solucions que l’empresa comercialitza.

Concretament, aquesta entrada se centrarà en estratègies i accions per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B.

A més d’aconseguir visites, abans de publicar contingut a una web cal tenir en compte aspectes rellevants per a l’empresa, com ara quins són els diversos públics objectius als quals es dirigeix, quins són els possibles buyer persona que hi interactuen, i comprendre quins són els aspectes que poden frenar la seva compra del producte o del servei, i d’altra banda, quines són les motivacions o els drivers que poden contribuir a la seva adquisició.

En general, per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B cal desenvolupar una estratègia de continguts que sigui rellevant, apropiada i interessant per als diversos targets groups i per a les diverses fases del seu customer journey o procés de compra.

Considerar aquests aspectes inicials permet contribuir a millorar la visibilitat online d’una empresa B2B i aconseguir que les accions de comunicació dins de la web tinguin sentit i coherència entre elles.

 

Estratègies per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

Per millorar la visibilitat online d’una empresa es poden optar per una o diverses estratègies digitals , tal com comentarem a continuació.

Inbound Màrqueting per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

El Màrqueting de continguts consisteix en la creació d’articles i material enfocat a la web de l’empresa, que formen part d’un pla de continguts. Aquests articles tracten sobre temàtiques relacionades amb les solucions que els clients potencialsd’una empresa cerquen a internet. Aquestes cerques, basades en paraules clau, permeten articular el discurs dins de tota estratègia de màrqueting de continguts.

Per aquesta raó, per tal de crear articles de màrqueting de continguts és tan important conèixer els diversos problemes o preocupacions que puguin tenir els diversos clients potencials de l’empresa, per així, poder tractar-los en les diverses entrades de la pàgina web.

Aleshores, la creació d’aquests articles està creada per atraure visites de persones que tinguin interès en les solucions o productes que l’empresa comercialitza ja que, tal com hem comentat, es tracta de textos orientats a informar sobre trets especials dels productes o serveis de l’empresa.

La característica principal del màrqueting de continguts és que si es planifica i es redacta amb consistènciamanté gran part de la seva vigència amb el pas del temps. Els continguts que es desenvolupen de forma temporal també es coneixen amb el nom d’evergreen content.

És a dir, a diferència de la publicitat de pagament, el màrqueting de continguts permet atraure visites a les pàgines web sense que l’empresa hagi d’assumir un nou cost per cada visita que arriba a la web.

 

Publicitat per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

La publicitat de pagament és una de les opcions de pagament més apropiades per millorar la visibilitat online d’empreses i entitats.

Entre les principals modalitats de publicitat, en destaca la publicitat d’anuncis de cerca, és a dir, la que mostra anuncis cada cop que busquem un resultat als cercadors. Per exemple, quan es mostren anuncis a partir de cerques que contenen unes paraules clau, com per exemple: “comprar sofà 3 places”.

En el cas dels anuncis de cerca, molt populars als cercadors, cada vegada que una persona clica sobre l’anunci l’empresa assumeix un cost per la visita, conegut com cost per click. Les pàgines a les quals es dirigeixen els usuaris s’anomenen landing pages, o pàgines d’aterratge.

De fet, per tal de convertir aquestes visites en contactes comercials les empreses acostumen a incorporar formularis que transmetin confiança per facilitar que la persona que navega doni les seves dades, principalment, el telèfon i el correu de contacte. Aquest contacte de caire comercial, posteriorment, servirà a l’empresa per establir contacte amb la persona interessada en el producte o el servei. Per fer-ho tendirà a desenvolupar estratègies d’e-mail marketing.

Pel que fa a la publicitat de display, consisteix en mostrar bànners, és a dir, anuncis gràfics amb productes de l’empresa. Quan els usuaris hi cliquen, aquestes peces dirigeixen a la pàgina web de l’empresa que paga l’anunci. La publicitat de display és molt apropiada per a les campanyes que vulguin donar a conèixer una marca o empresa en una zona geogràfica concreta.

A grans trets, la principal característica de la publicitat és que per aconseguir visibilitat, ja sigui als cercadors o en format bànner, a les pàgines web, cal una inversió prolongada en el temps. És a dir, els anuncis només es mostren quan l’empresa paga. En el moment que l’empresa atura la inversió publicitària els anuncis ja no es mostraran.

 

Avantatges de millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

El màrqueting de continguts esdevé una solució per a empreses i entitats que vulguin aconseguir visitesorgàniques, és a dir, sense pagament directe, qualificades, sense haver d’assumir cap cost directe per les noves visites que es generin a la web.

En tots els casos, però, és important que els continguts permetin resoldre part de les necessitats i motivacions dels clients potencials, reduir els seus frens, i a la mateixa vegada, guiar, generarcredibilitat i aportar valor a les persones o empreses que consideren adquirir un producte o contractar un servei.

Per tant, el màrqueting de continguts, gràcies a la seva capacitat per atraure visites de qualitat, es pot entendre com una inversió a mitjà i llarg termini per incrementar el valor d’una pàgina web.

 

Solucions per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

Comptar amb coneixements d’analítica web i eines digitals permet conèixer quins moviments i accionstenen lloc dins de la pàgina web.
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, i també mitjançant la comparació amb webs d’empreses del sector i que operin en el mateix àmbit i entrevistes en profunditat amb les persones responsables dels departaments que conformen les empreses, es pot plantejar una estratègia de continguts centrada en les necessitats de cada perfil de client potencial. Aquests passos poden semblar irrellevants, però en el fons, son part de l’èxit del màrqueting de continguts.

 

Errors a evitar per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

Duplicar continguts. Si has fet “copy-paste” d’una web similar a la teva creient que estàs fent màrqueting de continguts, el que has fet és demostrar que els continguts de la teva web no són autèntics i genuïns. Això, a part de ser poc ètic, és una pràctica contraproduent ja que afecta negativament el posicionament orgànic de la pàgina web.

Una flor no fa estiu. Això significa que una acció puntual i esporàdica no aporta resultats a curt termini, sinó que el màrqueting de continguts adquireix sentit quan es publiquen articles rellevants de forma prolongada i sostinguda en el temps. En general, el màrqueting de continguts adquireix major rellevància a mesura que la pàgina web també creix utilitzant paraules clau rellevants.

Faltes d’ortografia. Les presses no acostumen a ser bones conselleres. Si els continguts de la teva web contenen faltes, això pot restar credibilitat a la teva empresa. Per tant, cal evitar cometre errors que puguin perjudicar la confiança dels lectors.

Màrqueting de continguts per millorar la visibilitat online d’una empresa B2B

Ara que has llegit aquest text, segurament entendràs millor per quins motius el màrqueting de continguts és una opció àmpliament utilitzada per empreses de diversos sectors per millorar part de la seva visibilitat online.

Photo by Tanner Van Dera on Unsplash

Click to access the login or register cheese